torsdag 17 november 2011

Handelsutveckling i Sölvesborg och Blekinge

Igår var det regionstyrelsesammanträde i Karlshamn.
Ironiskt nog kunde jag konstatera att alla vi som är ledamöter körde i varsin bil. Inte för att vi inte kan samåka (hoppas jag) men för att alla skulle på olika håll efter sammanträdet. Själv skulle jag vidare till ögonmottagningen med en son som fick det höga nöjet att närvara på styrelsesammanträdet.
Ett av de positiva beslut som vi tog innebär att vi tillstyrkte ett projekt om att utveckla och främja handeln i varje kommun i Blekinge.
Projektet ska pågå i tre år.
Det känns jätteroligt och positivt att få vara med och jobba med handelsutveckling i Sölvesborg och nu då med rejält förstärkt kassa!
Annars överskuggades förstås dagen av att Marie Sällström offentliggjorde att hon lämnar som landstingsråd den 31 mars nästa år.
Ett beslut som jag vet att hon noga tänkt över, därför är jag glad för hennes skull - att hon själv fick välja och meddela sin avgång.
Nu blir det en spännande process att nominera en ny duktig Socialdemokrat. Spekulationerna är förstås redan i full fart...