onsdag 23 november 2011

Fjärrvärme eller inte?

Igår diskuterade vi fjärrvärmeutbyggnad till Ljungaviken. Det är en dyr investering så det är inte helt självklart att ledningen ska byggas ut.

Man kan se det som ren ekonomi, att det inte går att få lönsamhet i projektet.

Eller kan man se det som ett mervärde för kunderna, att det finns ytterligare ett alternativ att välja när det gäller uppvärmning och varmvattenförsörjning.

Och man kan förstås se det som en stor investering i miljön.

Personligen menar jag att alla tre aspekterna måste belysas, vi bygger ut cykelvägar och lekparker utan att diskutera när vi får payback på investeringarna. Det ger ökad trivsel och bättre attraktivitet för området.

Jag har begärt en ekonomisk kalkyl för proejktet, men till det måste också tillföras miljöaspekten och servicen till kunderna.

Det väntar alltså fortsatta diskussioner innan vi kan ge ett slutligt besked ifall det blir fjärrvärme eller inte i Ljungaviken.