måndag 21 november 2011

Budget och show!

Budgetdebatten avslutades utan större dramatik, det fanns tre budgetalternativ men de gick inte ens till votering.

Det var annars en stimulerande och stundom spänstig debatt. Jag gillar när vi pratar visioner och målsättningar och vad vi vill ha för ett samhälle, istället för 60 tusen kronor hit eller dit.

Vi har en stark framtidstro, vi vill utveckla Sölvesborg och vi tar ansvar för ekonomin!

Högeralliansen i Sölvesborg anklagar oss för att "slösa". Trots det har de utökat kostnaderna i sitt budgetförslag än vi. De har inte budgeterat för pensionsavsättning eller ökat periodiskt underhåll. De har inte budgeterat för 2% överskott som de skriver i sin text.

Det hänger helt enkelt inte ihop.

Vi har en fortsatt stark ekonomi i Sölvesborg, kommunens soliditet (2010) är 77%, jämfört med Blekinges 51% och Sveriges 52%.

Sverigedemokraternas gruppledare Ingvar Karlsson, beklagade att inte Jimmie Åkesson var på plats, han skulle försöka presentera Jimmies budget sa han, och läste innantill i ett mail som Jimmie hade skickat. Det känns faktiskt inte meningsfullt att debattera deras budgetinnehåll med en sådan inledning.

Den som vill veta vad pengarna ska användas till kan förstås fördjupa sig i budgetdokumentet, eller kan man lyssna på fullmäktigedebatten via kommunens hemsida. Några av våra prioriteringar för 2012 tänker jag också nämna här:

Vi höjer ambitionerna med näringslivsarbetet, under 2012 vill vi komplettera näringslivskontoret med både handelsutvecklare och landsbygdsutvecklare.

Gymnasiesärskolan flyttar till nyrenoverande undervisningslokaler.

Vi investerar i framtiden - barnen, ungdomarna. Det blir ny skatepark i innerstaden och näridrottsplats i Hjortakroken.

Våra barn och ungdomar ska få utvecklas i moderna lokaler och serveras mat som tillagas där den ska ätas. Därför bygger vi en förskola med fem avdelningar i Mjällby, en ny förskola och moderniserad skola i Högtofta och bygger ut och moderniserar Hjortakroksskolan.

Under 2012 inrättar vi ett näringslivsråd tillsammans med det lokala näringslivet.

Samtliga lärare och elever på högstadiet får en egen dator, därmed skapas möjligheter till en skolmiljö som kan ge eleverna bättre kunskaper och ökad lust för skolarbete.

Nattbemanningen inom äldreomsorgen förstärks och två maträtter att välja på införs i hemtjänsten.

Eleverna i gymnasieskolan får två rätter att välja på till lunch - avgiftsfritt!

För att fånga upp synpunkter och goda förslag i hela kommunen ska vi genomföra dialogmöten - byaträffar, i kommunens olika samhällen.

Det blev en bra debatt, inga personangrepp och det var sakfrågorna som diskuterades.

Det är också kul när nya, relativt oprövade, ledamöter gör entré i talarstolen.

Idag var det flera stycken, förutom Moderat-Jeppe och jag (som alltid är i talarstolen och bubblar) så fick vi lyssna på Roine Olsson (S), Mats Svensson (S), Markus Alexandersson (S), Mikaela Gertsson (M), Ingvar Karlsson (SD), Arne Bogren (M), Inger Pilthammar (M), Lars Lamberg (FP), Ulf Svensson (C), Ingrid Christensen (M), Bo Sandqvist (M), Willy Söderdahl (V) och Peter Jeppsson (S). Säkert har jag glömt någon, det är faran när man börjar räkna upp namn. Men jag tycker ändå det är så positivt när det är flera som är uppe och debattera så jag tar ändå risken.

Synd var det däremot att inte fler anställda var där för att lyssna. De flesta har ju förstås jobb att sköta. Men förvaltningschefer och mellanchefer kunde ha ett intresse av att höra vad vi vill med deras verksamheter. Och naturligtvis, bidra med sakupplysning när det behövs.

Kanske lyssnade de ändå via webben.

Direkt efter fullmäktige åkte jag för att se särskolans show.

Det var helt enastående och enormt!

Och faktiskt, mycket roligare än fullmäktigedebatten (som ändå var ovanligt kul).

De är fantastiska, eleverna och personalen, med sitt engagemang och glädjen och energin som kändes ut i stolen där jag satt.

Det är inte svårt att förstå varför de fick kommunens kulturpris 2010.