måndag 19 september 2011

Skämsigt för Centern i Sölvesborg

Vid senaste kommunfullmäktige var det framförallt två ärende som ledde till diskussion. Det var ett ärende som handlade om att bevilja, eller inte bevilja, strandskyddsdispens för en byggnad.

Och det var ett ärende om i vilken instans vi ska besluta i de här frågorna.

Tack vare att vi i Sölvesborg beslutar om strandskyddsdispens i kommunfullmäktige så är det möjligt för åhörare att lyssna till debatten, både direkt i salen eller på radion. Eller i efterhand på webben.

Visst kan man, lite populistiskt och okunnigt, ha åsikten att människor ska få bygga var de vill. Men tänk lite längre... vad händer med vår kust då? Hur ska vi få tillträde till stränderna?

Det är därför strandskyddsreglerna finns.

Du kan läsa om dem här.

Men man kan få dispens, om något eller några av nedanstående kriterier uppfylls:


•Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
•Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
•Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar, bryggor, pirar med mera. Sådana bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.
•Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
•Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose att angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
•Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Det var alltså om detta hela diskussionen handlade. Inte om vilka som har fått bygga tidigare, det är alltid något av ovanstående som ska uppfyllas.


Lyssna på debatten här, den är ganska underhållande och avslöjande. Det är ärende fem det gäller, Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten Siretorp 5:23.

Jag tror att många hederliga centerpartister skäms över sin företrädare i Sölvesborg.