tisdag 13 september 2011

Om detta kommer det att stå i historieböckerna

Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge "är överens om att utarbeta en gemensam avsiktsförklaring för en gemensam regionbildning i södra Sverige senast 2019".

I eftermiddags träffades våra företrädare från Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge för att enas om ett förslag till en ny storregion för sydöstra Sverige.

Förslaget är väl diskuterat och förankrat och processen har pågått i flera år.

Det var ett historiskt möte som det kommer att finnas många berättelser om. Det är en historisk dag, ett historiskt förslag som kommer att omnämnas i de framtida historieböckerna. Och vi som lever nu får uppleva det i realtid.

Läs mer på SVTs hemsida