torsdag 22 september 2011

Läxfri skola

Idag läser jag att Socialdemokraterna i Karlskrona vill ta bort läxorna i skolan.

Det är en uppfattning som jag delar och har gjort ända sedan jag bar nybakad grundskollärare.

Självklart måste hemmen och föräldrarna vara delaktiga i sina barns utveckling, inte minst när det gäller grundläggande färdigheter som att läsa och räkna.

Men dagliga läxor skapar orättvisor och skillnader, de barn som av olika skäl inte har någon som hjälper dem med hemuppgifterna hamnar efter både kunskapsmässigt och socialt.

Däremot så är jag tveksam till om det går att göra lokala projekt med läxfria skolor. Kanske!?

Men jag hade hellre sett en nationell översyn av detta, nu har vi dock ny skollag och nya kursplaner så det lär inte komma de närmaste åren.

Bra av Karlskronavännerna att de lyfter denna viktiga fråga till diskussion!