onsdag 7 september 2011

Är du vår nya medarbetare?

Sölvesborgs kommun, vid gränsen till Skåne, förenar hav, skog och en medeltida stadskärna
med goda kommunikationer både på väg och med tåg. Vi är 17 000 invånare och vårt mål är att bli

20 000 år 2020. För att förverkliga vårt framtidsmål
planerar vi en helt ny stadsdel, Ljungaviken, som ska kunna nås med en gång- och cykelbro från centrum. Vi har 1500 företag i kommunen och vi satsar på att utveckla näringslivet ytterligare. Därmed söker vi en ny …

Näringslivschef

Vi söker dig som brinner för näringslivsutveckling.
Du är starkt drivande och handlingskraftig. Vi räknar med att du är kommunikativ och bra på
marknadsföring och försäljning. Du gillar att umgås med företagare och har förståelse för deras villkor.
Samtidigt ska du ha förmåga att se kommunens långsiktiga potential och omsätta denna till konkreta företagsfrämjande åtgärder. Dina personliga egenskaper är viktigare än din formella bakgrund och därför är vi öppna för olika erfarenheter.

Ytterligare information lämnas av Heléne Björklund, kommunstyrelsens ordförande, eller Roger Zetterqvist,
kommunchef. Båda nås på 0456-81 60 00. Du kan även kontakta vår konsult Nils-Åke Thulin, 040-30 31 62.
Besök gärna även www.solvesborg.se. Du är välkommen med din intresseanmälan senast den 19 september
till
nils-ake@thulin.se och du kan räkna med en konfidentiell behandling. För att du ska vara säker
på att din e-post har kommit fram ber vi dig att kontrollera att du får en bekräftelse på din ansökan.

Se annons