torsdag 4 augusti 2011

Svältkatastrofen i Afrika

Somliga tycker det är hyckleri att köpa sig fri från ångesten och skulden och maktlösheten som kan drabba när man bevittnar naturkatastrofer, krig, svält och fattigdom.

Men jag tycker det är bättre att göra något lite. Än att inte göra något alls.

Aftonbladet har en bra kampanj just nu "Skänk en timlön".

Ett mycket enkelt sätt att hjälpa är att skänka en femtiolapp till Läkare utan gränser via SMS.

SMS:a TIMME till 72970 och du skänker en gåva på 50 kronor.

SMS:a TIMME 100 för en gåva på 100 kronor och TIMME 200 för en gåva på 200 kronor.

Av en gåva om 50 kronor tillfaller cirka 45,62 kronor Läkare utan gränser. Resterande summa är avgifter där cirka 3,13 kronor går till mobiloperatörerna och cirka 1,25 kronor går till teknikleverantörerna.