tisdag 16 augusti 2011

Positiv befolkningsutveckling i Sölvesborg första halvåret


En mötesdag är avslutad.

Nu hinner jag ägna mig åt annat, som att fördjupa mig i befolkningssiffrorna som kommit från SCB idag.

Statistik är kul!

Nu är detta bara första halvårets siffror, men det är positiv läsning för oss som önskar att vi ska bli fler skattebetalare i Sölvesborg.

Så här ser det ut de första sex månaderna i Sölvesborg:

Antal födda: 73 st
Antal döda: 96 st
Minskning: -23 st
(det behöver födas fler bebisar - kom igen nu!)

Antal inflyttade: 346 st
Antal utflyttade: 307 st
Ökning: +39 st

Totalt ger alltså detta en liten befolkningsökning med +16 personer.
Statistik är som sagt kul, av tabellerna kan man utläsa att


66 personer har flyttat hit från andra kommuner i Blekinge
230 personer har flyttat hit från andra län än Blekinge
50 personer har flyttat hit från utlandet
58 personer har flyttat från Sölvesborg till andra kommuner i Blekinge
211 personer har flyttat från Sölvesborg till andra län än Blekinge
38 personer har flyttat från Sölvesborg till andra länder
Intressant, eller hur!?

Befolkningsutvecklingen för första halvåret 2011 i länets andra kommuner:

Karlshamn -49
Karlskrona +106
Olofström -66
Ronneby -144
Sölvesborg +16