söndag 5 juni 2011

Turistinformation i Hällevik

Fortsättning av föregående inlägg:

§1 Fastställande av vårdplan för Listers Härads Tingshus
§5 Avtal om anläggningsarrende
§7 Samarbetsavtal med Sweden Rockfestival AB
§9 Avtal om försäljning av del av fastigheten Skönabäck 1:411
§10 Bidrag för turistinformation i Hällevik
§11 Införande av medborgargarantier
§18 Avstyckning av två tomter för bostadsändamål i Hällevik
§20 Kvalitetsprogram Ljungaviken
§21 Detaljplan för Hörby 16:31 (företagsområde i Mjällby)
§22 Detaljplan för Sölvesborg 16:32 (Svarta Hejan)
§23 Delårsrapport 1
§25 Budget

Det kom en skriftlig förfrågan från en förening i Hällevik. De vill bedriva turistinformation mot ersättning. Givetvis ska vi ha turistinformation på en av de platser där flest turister vistas, och den behöver inte drivas i kommunal regi. Därför beslutade vi positivt på föreningens förfrågan.