söndag 5 juni 2011

Sweden Rock blir kvar i Sölvesborg i fem nya år!

Fortsättning av föregående inlägg:

§1 Fastställande av vårdplan för Listers Härads Tingshus
§5 Avtal om anläggningsarrende
§7 Samarbetsavtal med Sweden Rockfestival AB
§9 Avtal om försäljning av del av fastigheten Skönabäck 1:411
§10 Bidrag för turistinformation i Hällevik
§11 Införande av medborgargarantier
§18 Avstyckning av två tomter för bostadsändamål i Hällevik
§20 Kvalitetsprogram Ljungaviken
§21 Detaljplan för Hörby 16:31 (företagsområde i Mjällby)
§22 Detaljplan för Sölvesborg 16:32 (Svarta Hejan)
§23 Delårsrapport 1
§25 Budget

Det är inte alla som har förstått vad Sweden Rock Festival gör för Sölvesborg i marknadsföring.

Därför är jag oerhört glad för att vi nu har skrivit ett femårsavtal med festivalen.

Att bedriva en hårdrocksfestival är en riskabel branch. Och det är inte alls självklart att den kommer att leva för alltid, eller att den kommer att finnas kvar i Sölvesborg så länge vi lever.

Med vårt nya avtal fördjupar vi samarbetet mellan Sölvesborgs kommun och festivalen ytterligare en nivå. Vi har skrivit in ett antal marknadsföringsaktiviteter (värda ungefär en halv miljon) och dessutom ökat arrendeavgiften. Det har varit många långa och intensiva förhandlingar. Men det har varit värt alla timmars förhandlande nu när vi har ett rykande färskt underskrivet avtal på fem nya år.

Grattis Sölvesborg!