söndag 5 juni 2011

Stora satsningar på näringsliv och turism

I tisdags hade vi kommunstyrelse, på sammanträdet avhandlades 33 ärenden.

Vid just detta sammanträde var det ovanligt många "spännande" och positiva beslut. Därför är det synd att lokaltidningarna denna gång inte hade möjlighet att skriva så mycket om det.

Därför tänker jag brodera ut texten kring några av ärendena, exempelvis:

§1 Fastställande av vårdplan för Listers Härads Tingshus

§5 Avtal om anläggningsarrende

§7 Samarbetsavtal med Sweden Rockfestival AB

§9 Avtal om försäljning av del av fastigheten Skönabäck 1:411

§10 Bidrag för turistinformation i Hällevik

§11 Införande av medborgargarantier

§18 Avstyckning av två tomter för bostadsändamål i Hällevik

§20 Kvalitetsprogram Ljungaviken

§21 Detaljplan för Hörby 16:31 (företagsområde i Mjällby)

§22 Detaljplan för Sölvesborg 16:32 (Svarta Hejan)

§23 Delårsrapport 1

§25 Budget

Jag börjar med budgeten. Vi fastställer 2012 års budget med innehåll i november. Men redan nu i juni beslutas hur stort ekonomiskt utrymme varje verksamhet får att röra sig med under nästa år.

Vi Socialdemokrater presenterade ett budgetförslag tillsammans med våra samarbetspartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna hade ett eget budgetförslag men den borgerliga alliansen hade inget eget budgetförslag.

Vår budget kännetecknas denna gång av stora satsningar på näringsliv, turism och investeringar för framtiden.

Vi utökar näringslivskontorets ekonomiska utrymme med en halv miljon kronor. Vi vill visa att vi menar allvar med att förbättra näringslivsklimatet. Kraftfulla åtgärder kommer att presenteras efter semestern, jag återkommer till dem.

Dessutom tog vi nu beslut om att anställa en handelsutvecklare under ett år som vi finansierar tillsammans med handelsföreningen och fastighetsägarna i centrala Sölvesborg. Ett spännande, positivt och framåtsyftande projekt!

Vi utökar dessutom anslaget till Turismverksamheten - där vi nu jobbar med att hitta lösningar för en effektivare organisation.

Alla verksamheter får utökade ekonomiska ramar i vårt budgetförslag. Utom gymnasieskolan som minskar antalet elever från nästan 1000 elever till nu färre än 700 elever. Skulle vi ha ett skolpengssystem så hade vi konstaterat att "pengen per elev" ökar, men budgeten minskar i och med att antalet elever minskar så kraftigt.

Vi utökar dessutom det periodiska underhållet för att förbättra våra kommunala fastigheter.

Och naturligtvis så fortsätter vi investera för framtiden, vi rödgröna tror på Sölvesborg!