söndag 5 juni 2011

Nu ska vi återskapa Asplunds Tingshus till vad det en gång var

Fortsättning av föregående inlägg:

§1 Fastställande av vårdplan för Listers Härads Tingshus
§5 Avtal om anläggningsarrende
§7 Samarbetsavtal med Sweden Rockfestival AB
§9 Avtal om försäljning av del av fastigheten Skönabäck 1:411
§10 Bidrag för turistinformation i Hällevik
§11 Införande av medborgargarantier
§18 Avstyckning av två tomter för bostadsändamål i Hällevik
§20 Kvalitetsprogram Ljungaviken
§21 Detaljplan för Hörby 16:31 (företagsområde i Mjällby)
§22 Detaljplan för Sölvesborg 16:32 (Svarta Hejan)
§23 Delårsrapport 1
§25 Budget

Det krävs en stor informationsinsats till våra invånare för att förstå vilken skatt det är att ha Gunnar Asplunds tingshus mitt i vårt samhälle. Turistbussar i strid ström kommer hit för att få se huset "på riktigt". Men ärligt talat så kanske vi själva inte alltid förstår hur stort det är.

Nu har kultursamordnaren tillsammans med Länsstyrelsen tagit fram en vård- och underhållsplan. Planen är tjock som en omodern telefonkatalog och jag ska inte citera den. Men där finns en plan för varje rum, vilka orginalfärger som har använts och vilka metoder som ska användas för att återskapa husets rum och inventarier till sitt ursprungliga skick.

För alla som är intresserade av kulturhistoria, byggnadsverk, arkitektur eller design kan detta dokument mycket väl uppfattas som en "Bibel". Den finns att ta del av för alla intresserade!