torsdag 30 juni 2011

Domen har kommit!

Mark- och miljödomstolen har kommit med domslut gällande vår bro till Ljungaviken idag.

För kommunens del blev det positivt!

Miljödomstolen går helt på kommunens linje och avfärdar de klagandes synpunkter.

Så... flera års väntan är över.

Nu kan vi snart börja bygga!