onsdag 11 maj 2011

Ekonomistyrning - då blir man inte populär

Nu är det dags för rambudgetberedning i dagarna tre.

Processen i år är lite annorlunda jämfört med tidigare år.

Nu ska nämnderna och verksamheterna redovisa konsekvenserna av oförändrade, ekonomiska ramar. Det vill säga, man ska inte enbart beskriva vad man kan och vill göra OM man får större ekonomiskt utrymme.

Jag vill se hur man prioritierar i nämnderna.

Det är inte så att vi har ekonomisk kris i den här kommunen. Aboslut inte. Men vi behöver prioritera och hålla hårt i pengarna för att samla ihop till de ambitionsökningar vi har på sikt.

Exempelvis bygga ett nytt särskilt boende. Det utökar driftskostnaderna med kanske 25 miljoner kronor. Vi kan inte göra en sådan besparing från ett år till ett annat i alla verksamheter för att få ihop till detta boende. Alltså måste vi göra det kontrollerat och långsiktigt.

Vi gör också andra stora investeringar som vi måste kunna kapitalisera och betala. Alltså krävs det en återhållsamhet nu i några år för att kunna spendera mer framöver.

Precis som i privatekonomin, för att kunna göra drömresan är man kanske beredd att avstå något annat under en period.

Den processen är vi mitt inne i nu.

Men jag är inte säker på att vi är överens om att avstå något, men alla vill ändå ge sig iväg på drömresan.

Jag vet i alla fall en sak med säkerhet. Jag är inte populär i dessa dagar. Chefer och anställda tycker att jag håller för hårt i pengarna, mina egna ordföringar tycker att jag blivit för mycket ekonom istället för att se möjligheter och oppositionen uttalar i lokalpressen att de hellre vill vara offensiva och utveckla verksamheterna.

Nåja... dag ett börjar nu.

På fredag vet vi hur processen utvecklades.