måndag 16 maj 2011

Budgetarbete

Måndag och ny innehållsrik vecka.

Förra veckan avslutades med tre dagars rambudgetberedningar. Alla chefer och nämnder beskrev hur framtiden ser ut och vilka behov de har i sin verksamhet och vilka konsekvenser det får om verksamheten får klara sig med samma ekonomiska ramar som innevarande år.

Det gick bra. Det blev en annorlunda process jämfört med tidigare år, men nyttig. Alla nämnder och chefer hade gjort ett bra förarbete och hade riktigt bra föredragningar.

Sämst var statistiken på föredragande:

3 kvinnor och 23 män

Pinsamt Sölvesborg!

Nu ska vi fördela de pengar vi har. Och som vanligt är det en tuff process som betyder att man ska göra hårda prioriteringar, sen ska vi prioritera bland dem och sen prioritera ytterligare.