måndag 23 maj 2011

Borgerlig vigselförrättare

Idag kunde man läsa följande i BLTs papperstidning: "Snart kan du gifta dig borgerligt - på riktigt".

I artikeln framgår att Sölvesborgs kommun utser fler vigselförrättare däribland Moderaten Maria Knutsson.

Maria säger att det kanske finns någon som inte vill ha en vigselförrättare från den "rödgröna röran".

Hon får själv ansvara för sina uttalanden. Men jag tycker att det är ett olyckligt uttalande.

Att vara vigselförrättare är inte ett politiskt uppdrag. Det finns tillfällen då man ska undvika politik. Vigslar är ett sådant tillfälle.

Sölvesborgs kommun utser vigselförrättare på uppdrag av Länsstyrelsen. Egentligen finns det inga regler för vem som kan inneha ett sådant uppdrag. Och under många år fanns det inga förtroendevalda alls.

Jag vet inte om det är så att antalet borgerliga vigslar per år har ökat. Det tror jag inte. Men däremot så är det alltfler som vill vigas på helgen och ha ett bröllop med många gäster och stor fest och på en personligt vald plats. Vigslarna i vigselrummet i Stadshuset är inte så många.

Trots att vi är många vigselförrättare kan det vid vissa tillfällen vara svårt att hitta någon som har möjlighet, exempelvis vid semestertider.

Jag ställde, redan i början av året, frågan om vi kunde ha som princip att tillfråga kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium för att få fler förtroendevalda som kan förrätta vigslar. Då fick jag ja från KFs ordförande KS vice ordförande. Båda råkar vara Socialdemokrater. Moderaterna tackade nej. Nu när vi har frågat igen så har hela KFs presidium tackat ja.

Men om Maria Knutsson har för avsikt att göra uppdraget till något politiskt så beklagar jag det.

När giftassugna par hör av sig om borgerlig vigsel så får samtliga vigselförrättare frågan om någon av oss kan det aktuella datumet. Och det har inte alls med person eller politik att göra.