måndag 4 april 2011

Nu ska det hända grejer

Idag började Ann-Louise Bohlin sin nya projekttjänst som centrumutvecklare.

Hon har fått två månader på sig (det är inte mycket men hon är effektiv) att på halvtid arbeta med att föreslå goda idéer hur kommunen och näringslivet ska samarbeta för ett mer levande centrum.

Jag har stora förväntningar och förhoppningar, nu ska det hända grejer.