måndag 4 april 2011

Nu jädrar

Det var ett positivt möte med potentiella exploatörer i Ljungaviken. Drygt trettio intresserade som lyssnade på information, ställde frågor och framförde synpunkter.

En viktig fråga som jag fått flera gånger är när det blir en förskola i området. Svaret är; när det behövs.

Vi ska inte fylla på barngrupperna i våra befintliga förskolor till bristningsgränsen. När det finns tillräckligt många barn och behov av en ny förskola inom området - då blir det en förskola!

Flera av exploatörerna har redan, nu efter mötet, framfört konkreta önskemål om byggplaner.

Nu jädrar. Nu drar vi igång!

Vill du också ha information om tomtpriser, tidplan, aktuell status etc.

Hör av dig!

Du hittar kontaktuppgifter här!