tisdag 5 april 2011

Mellan två sammanträden

Näringslivsutskott avklarat, nu väntar kommunstyrelsens arbetsutskott!