torsdag 3 mars 2011

Utbildning pågår

Jag är på väg mot Karlskrona för två dagars internat med förtroendevalda och anställda i Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund.

Två förbund har blivit ett och nya människor har tillkommit. Nu ska vi ägna två dagar åt att fördjupa oss i alla verksamheter och blicka framåt förstås.

Gymnasieskolan står inför stora utmaningar (läs gärna Dagens Samhälle s 2-3 idag) och vi måste självklart anpassa vår skola inför de nya förutsättningarna. De stora ungdomskullarna har lämnat gymnasieskolan och elevunderlaget minskar nu hastigt och drastiskt för varje år.

Vår gymnasieskola är dimensionerad för 950 elever men idag går där 800 elever, och elevantalet beräknas minskas ytterligare.

Detta och mycket annat kommer vi få tid att prata om under de här två dagarna i Karlskrona eftersom gymnasiechefen och fem rektorer också kommer att delta tillsammans med många andra anställda och förtroendevalda i förbundet.

Faktiskt så har vi väldigt högt deltagande, ett litet fåtal har meddelat att de har förhinder att närvara. Det tycker jag är mycket bra och visar på stort engagemang och intresse från både anställda och förtroendevalda.