onsdag 16 mars 2011

Ljungaviken

Gårdagens föredragningslista vid Kommunstyrelsen var både lång och innehållsrik. Vi hade flera ärende som berör Ljungaviken och det är bra för det är ett bevis på att det rör på sig och att vi kommer allt närmre en ny stadsdel.

Men det är också ganska komplicerat för oss som är förtroendevalda att besluta om stålkvalitet till bron, marknadsföringsaktiviteter, tomtindelning etc.

Vi hade Peter Fredholm, Hansi Robertsson, Percy Andersson och Peter Nordström på besök. De informerade om sitt byggprojekt, ett fjortonvåningshus i närheten av golfbanan. Det är mycket på gång samtidigt, både privata och kommunala initiativ. Det är bra!