måndag 21 mars 2011

Läs detta

Jag tycker att ni ska läsa det här.

Det är ett mycket angeläget ämne som väcker många känslor hos mig.