torsdag 10 mars 2011

Bra jobbat!

Så blev det officiellt att Håkan Juholt föreslås bli ny partiordförande. Tillsammans med Carin Jämtin så kommer det att bli bra.

Jag hoppas också mycket på att fler duktiga och engagerade människor kommer att få kliva fram och företräda oss.

Ungdomar var våra bästa väljare i valet 2010, ungdomar är kloka och dessutom framtiden. Därför hoppas jag att det finns plats för unga företrädare i den nya partiledningen.

Dessutom hoppas jag att de som inte är så nöjda med valberedningens förslag, ändå sluter upp bakom partiledningen. Annars har vi inte en chans!

Håkan har mycket bra musiksmak, han gillar Elvis, Bruce Springsteen och Ulf Lundell.

Jag tror att det var efter den här krönikan jag mailade honom för första gången, men det kan ha varit någon annan.

Musiken är ett återkommande tema i hans Sydöstrankrönikor. Det är som en bra start för att charma mig.

Det är intressant när man får inblick i den här valberedningsprocessen, enligt valberedningens ordförande så har ingen kandidat, före Håkan, fått den numera berömda "frågan".

Och vi som kallas fotfolket, åtminstone här i mitt län och i min arbetarekommun, har hela tiden fått information som vi fått reagera på och lämna synpunkter om. Vi har i allra högsta grad varit delaktiga.

Enligt kvällstidningarna så har processen varit sluten och helt utan input från medlemmar, och flera kandidater har enligt kvällstidningarna fått "frågan" och sagt nej...

Vem i hela världen kan man lita på.