måndag 21 februari 2011

Second Chance

Jag har tidigare skrivit om Second Chance, omsorgens verksamhet med bland annat secondhand butik.

Lokaltidingarna har också skrivit en hel del om det, och även Svenskt Näringsliv.

Det har blivit en väldigt tråkig historia, det som skulle bli så bra.

Bakgrunden är att Second Cance finns redan idag. Ungefär 300 meter ifrån Stortorget. De har haft fem personer med funktionsnedsättning som har jobbat i denna verksamhet. Bland annat har de lagat söndriga kläder som lämnas in till verksamheten, kläderna har de sedan skänkt vidare eller försökt sälja i sin butik. De tillverkar också saker själva, fågelholkar, spel, prydnadssaker och vykort.

Förutom allt detta så ska de producera en egen tidning, producera id-kort till kommunens personal och hjälpa till med kommunala utskick.

Med de nya större lokalerna, som är lokaliserade vid Stortorget, så kan nu tolv personer jobba istället för fem. Dessutom så menade man från omsorgens sida att man hjälpte till att befolka en tom lokal vid Stortorget med lite liv och rörelse. Butiken skulle ha öppet kl 10-14.

Ett annat viktigt skäl, för mig, är att visa att personer med funktionsnedsättning finns och gör viktig nytta och har förmåga att utvecklas. Med en sådan central placering skulle fler personer få möta denna verksamhet var förhoppningen.

Som bekant har en affärsidkare reagerat väldigt negativt på denna etablering, hon ser det som otillbörlig konkurrens och har tagit hjälp av lokalpress, svenskt näringsliv mfl för att stoppa etableringen. Hon har också anmält verksamheten till Konkurrensverket.

Jag måste medge att kommunens företrädare har missat att kommunicera med affärsidkaren. Med rätt beskrivning kunde det ha blivit ett bra samarbete. Inte minst med tanke på att den andra butiken endast har öppet tre dagar i veckan på eftermiddagen. Tyvärr har det inte blivit så och för att det inte ska uppfattas som att kommunen jäklas med näringslivet så frågade jag Cityföreningens medlemmar om hur de upplevde kommunens verksamhet.

Svaret var att de tycker att verksamheten är bra och att den inte behöver upphöra men att den inte bör lokaliseras till centrum.

Jag tycker det är beklagligt men jag lovade att lyssna på dem och därför har jag vidarebefordrat den signalen till omsorgen. Jag utgår från att de nu omprövar sitt beslut och antingen upphör med butik eller flyttar verksamheten helt och hållet.

Idag har det kommit svar och beslut från Konkurrensverket, här en sammanfattning:

Påstått konkurrensproblem - kommunal secondhandbutik

Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning.