lördag 26 februari 2011

Investeringar och bokslut

Jag kan inte låta bli, bokslutet är visserligen inte godkänt av kommunfullmäktige ännu.

Men eftersom Jeppe Johnsson och den borgerliga oppositionen i Sölvesborg, upprepade gånger har försökt få väljarna att tro att vi i den rödgröna majoriteten inte kan ta ansvar för ekonomin, så vill jag gärna påminna om hur det ser ut.

Bokslutet 2010 visar på ett överskott med 28 miljoner kronor, efter bokslutsdisponeringar så blir det knappt 12 miljoners överskott.

Läs mer i Sydöstran

Nu vill jag också påminna om att den här kommunen har haft positiva överskott sedan balanskravet kom 2000, och under samtliga år styrts av Socialdemokrater.

Vi har stora investeringar kvar att göra och mycket ligger framför oss, men jag är idag glad för att jag stod på mig angående de tidigare beslutade investeringarna. Det fanns de som ville ha ett investeringsstopp, som ville skjuta investeringar på framtiden med hänvisning till "dåliga tider".

Jag har hela tiden sagt att investeringsplanen ska följas, vi fick bättre (lägre) priser under lågkonjunkturen och dessutom låg ränta samtidigt som vi hjälpte till att stimulera arbetsmarknad och tillväxt. Idag är jag mycket glad för att vi inte sköt dessa beslut framför oss.