måndag 14 februari 2011

Bättre bemötande

Har ni märkt någon skillnad hos medarbetarna i den här kommunen?

Samtlig personal har nämligen gått på utbildning som en del i vårt visionsarbete att bli ännu bättre när det bäller bemötande.

Under förra veckan var det nära 1200 anställda som deltog i utbildningen som var en Kick Off för det kommande arbetet som ska ske ute på varje arbetsplats.

Det här är en jätteviktig fråga och något som vi i de offentliga verksamheterna behöver jobba mycket mer med. Men vi är i alla fall på gång!