måndag 31 januari 2011

Tack Trafikverket

Kommer ni ihåg att jag skickade ett surt brev till Trafikverket?

Det gav resultat, nu har jag fått svar enligt nedan:

Hej Heléne!
Vi är väl medvetna om den dåliga beläggningen mellan Ysane och Pukavik, och beklagar att den går sönder fortare än beräknat.
Då sönderfallet ökade förra vintern var 2010 års beläggningar redan upphandlade och vi kunde endast göra smärre åtgärder på sämsta partierna.
För närvarande lagas hålen dagligen och under veckan kommer försegling (tätning) av vägbanan att utföras.
Arbetet med en heltäckande beläggning är för närvarande ute på upphandling och kommer att utföras före 1 Juni.
Karta bifogas.
Med vänlig hälsning

Hans-Göran Bengtsson
Projektledare Beläggning och vägmarkering