torsdag 13 januari 2011

Nya bostadsområden

Idag har det varit mycket prat om nya bostadsområden för min skull.

Först samlades ett stort gäng för att styra upp vem som gör vad, och när det ska göras och lite hur det ska göras, kring nya bostadsområdet Ljungaviken. Det är mycket som ska göras. Och det ska göras snabbt.

Nu kommer jag direkt från ett möte med boende i Hällevik och Grönslätt, vi har samtalat om det nya bostadsområde som kommunen ska exploatera där. Deras intresse är förstås att deras boendemiljö och strövområde ska vara så bra som möjligt. Vi tar med oss deras synpunkter i detta tidiga skede in i nästa process.