måndag 17 januari 2011

När ska E22 öster om Sölvesborg åtgärdas?

Nu har jag skrivit ett irriterat brev till Trafikverket från oss här i Sölvesborg. Jag undrar om de har glömt bort oss.

På E22 öster om Sölvesborg (Ysane-Norje) är det stora hål i gatan. Min fråga är när de tänker åtgärda detta.

Trafikverket har väl inte glömt E22 genom Blekinge?

Nyligen har vi kunnat läsa i lokalpressen att byggstarten för den nya väg E22 Sölve-Stensnäs skjutits upp ännu en gång. Vad vi förstår föreligger inga tekniska bekymmer utan det förefaller som att Trafikverket har svårt att fatta beslut i en fråga som har varit aktuell i decennier.

Både den förra och den nuvarande vintern har slitit hårt på den befintliga E22 öster om Sölvesborg. Kommunen får dagligen samtal från trafikanter som klagar på vägens skick och påpekar att en olycka inte är långt borta. Stora hål finns i vägbanan. Givetvis förstår vi att sådana här vintrar sliter hårt på vägen. Men inte desto mindre, om det nu det dröjer med den nya vägen, får det inte innebära att underhållet blir eftersatt på den nuvarande.
Vad finns det för planerat underhåll och när kan vi vänta oss att den aktuella vägsträckan repareras till acceptabelt skick?


Vänliga hälsningar från

Heléne Björklund

Kommunstyrelsens ordförande

Sölvesborg