lördag 29 januari 2011

Kommunens konkurrerande Second Hand butik

Det har uppstått en ganska tråkig diskussion kring omsorgens daglig verksamhet som ska byta lokaler från Danagatan till hörnet på Stortorget.

Läs BLT

Först och främst vill jag verkligen beklaga att Hanne Westergren som driver Skattkistan, känner sig överkörd och har fått en negativ inställning till denna verksamhet.

Men jag vill också beklaga att man inte har beskrivit bakgrunden och vill därför gärna göra det.

Omsorgens verksamhet som ska flytta finns redan, den ligger idag ca 300 m från Stortorget.

Det är daglig verksamhet inom LSS, med ca fem funktionshindade personer, som ska använda lokalen.

Anledningen till att de flyttar från sin nuvarande adress på Danagatan är att de behöver större lokaler (inte större butik) för sina blandade verksamheter, bland annat hjälper de också kommunledningsförvaltningen med att diverse utskick och kuvertering.

Deras dagliga verksamhet som finns i lokalerna är inte i första hand att driva en butik, de har flera områden att arbeta med, bland annat tar de emot saker och kläder som de reparerar och sorterar och skickar vidare eller säljer.

Under den tiden de har haft butiksverksamheten så har de sålt saker för mellan 500 kr och 1000 kronor i månaden.

Det bästa hade naturligtvis varit om det privata näringslivet hade tagit emot de här personerna i sina verksamheter, så att de kunde få daglig verksamhet som är så lik riktiga jobb som det är möjligt.

Man kan, om man vill, vända på den här diskussionen. I Sölvesborg finns en diskussion om ett centrum med tomma butikslokaler. Man kan, om man vill, se positivt på att omsorgsverksamheten vill hjälpa till att fylla en lokal med centralt läge med verksamhet.

Det ger dessutom ett mervärde att de personer som har sin daglig verksamhet också får en möjlighet att visa upp sig. De funktionshindrade finns, trots allt, i vårt samhälle.

Jag tror inte att kommunens daglig verksamhet kommer att bli negativ för det befintliga företaget som driver second hand butik. Tvärtom. Men jag beklagar att kommunikationen mellan de båda parterna inte funnits.

Kommunen missade uppenabart att ta kontakt med företagaren, och när företagaren uppmärksammades på sina nya grannar så tog hon inte kontakt med kommunen innan hon pratade med lokaltidningen.

Jag sak ta kontakt med henne i nästa vecka och hoppas på ett positivt samtal, annars får kommunen naturligtvis ompröva sitt beslut om det enbart uppfattas som negativt, men det tycker jag vore synd. För de funktionshindrade och för centrum.