söndag 28 november 2010

Erfarenhet och förnyelse

I går var det alltså representantskap med Sölvesborgs Arbetarekommun. Vi skulle bland annat välja till kommunala nämnder och bolag och vi var många som var mentalt förberedda på en lång dag med många voteringar.

Men det blev inte en enda!

Det har varit en lång process fram tills i lördags. Förslagen som presenterades av arbetarekommunens valberedning har arbetats fram genom nomineringar där socialdemokratiska föreningar och enskilda medlemmar getts möjlighet att föreslå kandidater. Valen förrättades i dag men processen och diskussionen har pågått under en längre period, nästan ett år.

Ambitionen har varit att så många som möjligt av partiets aktiva medlemmar ska ges möjlighet att få bära ett förtroendeuppdrag. Det har varit en lång process som har lett till att några av våra tidigare företrädare har fått dela med sig av sina uppdrag till nya, såväl yngre som äldre, politiskt intresserade.

Här följer en sammanfattning av presidieposterna:

Kommunfullmäktige:
Ordförande Viveka Olofsson Ny
Vice ordförande Peter Jeppssson

Kommunstyrelsen:
Ordförande Heléne Björklund
Vice ordförande Per-Olov Larsen

Barn- och utbildningsnämnden:
Ordförande Markus Alexandersson Ny

Gymnasinämnden:
Ordförande Christina Hedenram Ny

Omsorgsnämnden:
Ordförande Roine Olsson
Vice ordförande Annelie Rosenqvist

Fritids- och kulturnämnden:
Ordförande Mats Svensson
Vice ordförande Ida Bernstein Ny

Byggnadsnämnden:
Ordförande Olle Olsson
Vice ordförande Hillevi Colliander Ny

Överförmyndarnämnden:
Ordförande Ann Olsson Ny

Valnämnden:
Ordförande Peter Wald Ny

Och här nedan följer också övriga val. Det är särskilt glädjande att vi denna gången har jämn könsfördelning i presiderna och att vi lyckats få med så många helt nya namn i olika åldrar och med blandade bakgrunder.

Gymnasienämnden blir helt ny, inte bara som nämnd, men också med helt nya ledamöter under ledning av Christina Hedenram.

Ett helt nytt namn tar plats bredvid Mats Svensson i Fritids- och kulturnämnden som vice ordförande; Ida Bernstein, 35 årig fritidspedagog från Jockarp.


Hela Överförmyndarnämnden blir också ny och kommer nu att ledas av Ann Olsson, hennes engagemang för utsatta människor kommer att vara en stor tillgång i det uppdraget.

Domstolsverket har vädjat till partierna att föreslå yngre personer till nämndemän, enligt statistiken så är det redan bra representation av utlandsfödda och jämn könsfördelning men ingen bra åldersstruktur då de flesta nämndeman i dag har en relativt hög ålder, därför är det kul att vi kan presentera en rejäl föryngring av våra kandidater där tre av fyra namn är nyval och dessutom under 30 år.


Jag vill gratulera alla nya och gamla namn till sina förtroendeuppdrag!


Revisionen
V. Ordf: Bengt Johnsson nyval
Revisor: Ann-Britt Borgström nyval

Kommunstyrelsen
Ordf: Heléne Björklund
V.Ordf: Per-Olov Larsen
Ordinarie: Viveka Olofsson nyval
Ordinarie: Peter Wald
Ordinarie: Therese Rosenqvist nyval
Ersättare: Christer Skoog
Ersättare: Elisabeth Jönsson
Ersättare: Alve Ohlsson
Ersättare: Ella Buhre nyval
Ersättare: Peter Jeppsson nyval

Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Ordf: Heléne Björklund
Ordinarie: Per-Olov Larsen
Ersättare: Peter Wald

Kommunstyrelsens Personalutskott
Ordf: Per-Olov Larsen
Ordinarie: Ella Buhre nyval
Ersättare: Alve Ohlsson

Gymnasienämnden
Ordf: Christina Hedenram nyval
Ordinarie: Ole Sunnerfjell nyval
Ersättare: Bodil Nyström nyval
Ersättare: Tobias Björklund nyval

Barn- och Utbildningsnämnden
Ordf: Markus Alexandersson Nyval
Ordinarie: Monica Gadd
Ordinarie: Leif Nilsson
Ordinarie: Ewonne Månsson Nyval
Ordinarie: Alija Kilim
Ersättare: Eva Malm Nyval
Ersättare: Zoltan Schapira
Ersättare: Fanny Nilsson Lindkvist

Ersättare: Patrik Rosengren Nyval
Ersättare: Izabella Nilsson Rosenqvist Nyval

Barn- och Utbildningsnämndens Arbetsutskott
Ordf: Markus Alexandersson Nyval
Ordinarie: Monica Gadd Nyval
Ersättare: Leif Nilsson

Barn- och utbildningsnämnden Individ- och familjeutskott
Ordf: Markus Alexandersson Nyval
Ordinarie: Ewonne Månsson Nyval
Ersättare: Leif Nilsson Nyval
Ersättare: Eva Malm Nyval

Omsorgsnämnden
Ordf: Roine Olsson
V.Ordf: Annelie Rosenqvist
Ordinarie: Nihada Kilim
Ordinarie: Christoffer Ekenberg Nyval
Ordinarie: Birgitta Jönsson
Ersättare: Faire Baubec Nyval
Ersättare: Conny Malm
Ersättare: Margita Persson Nyval
Ersättare: Ebba Eriksson-Dost Nyval
Ersättare: Sara Sakhnini Nyval

Omsorgsnämndens Arbetsutskott
Ordf: Roine Olsson
Ordinarie: Annelie Rosenqvist
Ersättare: Nihada Kilim Nyval

Fritids- och kulturnämnden
Ordf: Mats Svensson
V.Ordf: Ida Bernstein Nyval
Ordinarie: Daniel Svensson
Ersättare: Petra Jeppsson
Ersättare: Mats Nilsson Nyval
Ersättare: Olivia Costea

Byggnadsnämnden
Ordf: Olle Olsson
V.Ordf: Hillevi Colliander Nyval
Ordinarie: Nils-Wåge Svensson
Ersättare: Rolf Lindvall Nyval
Ersättare: Uno Johansson
Ersättare: Jan-Åke Persson Nyval

Byggnadsnämndens arbetsutskott
Ordf: Olle Olsson
Ordinarie: Hillevi Colliander Nyval
Ersättare: Nils-Wåge Svensson
Ersättare: Uno Johansson Nyval

Valnämnden
Ordf: Peter Wald Nyval
Ordinarie: Birgitta Jönsson
Ordinarie: Jörgen Johansson
Ordinarie: Monica Gadd
Ersättare: Lennart Johansson Nyval
Ersättare: Hillevi Colliander

Överförmyndarnämnden
Ordf: Ann Olsson Nyval
Ordinarie: Stig Jönsson Nyval
Ersättare: Gullvi Nilsson Nyval
Ersättare: Jan Maltestam Nyval

Miljöförbundet

Ordinarie: Olle Olsson
Ordinarie: Hillevi Colliander Nyval
Ersättare: Peter Wald Nyval

Räddningstjänsten
Ordinarie: Ewonne Månsson Nyval
Ordinarie: Mats Svensson Nyval
Ersättare: Christina Hedenram Nyval

Huvudmän i Sparbanken
1: Monica Gadd
2: Mats Svensson
3: Ida Bernstein Nyval
4: Olle Olsson
5: Petra Jeppsson Nyval
6: Patrik Rosengren Nyval
7: Viveka Olofsson Nyval
8: Uno Johansson Nyval
9: Gullvi Nilsson Nyval
10: Ingrid Wald Nyval
11: Tobias Björklund Nyval
12: Annelie Rosenqvist Nyval

Nämndemän Blekinge tingsrätt
1. Christoffer Ekenberg Nyval
2. Therese Rosenqvist Nyval
3. Tobias Björklund Nyval
4. Ingrid Jönsson

Sölvesborgs stuveri och hamn AB
Ledamot: Christer Skoog

Sölvesborgshem
Ordf: Per-Olov Larsen
Ordinarie: Eva Malm Nyval
Suppleant: Monica Gadd

SEVAB och SEAB
Ordf: Per-Olov Larsen
Ordinarie: Nihada Kilim
Ordinarie: Mats Svensson

Fjärrvärmebolaget
Ordf: Roine Olsson
Ordinarie: Elisabeth Jönsson Nyval
Ordinarie: Conny Malm
Suppleant: Leif Nilsson