måndag 1 november 2010

En ny tid

Nu är sommartiden över. Det passar mig bra, jag gillar mörka tysta och tidiga stunder om morgonen.

Vi har valt ny kommunfullmäktigeordförande i helgen. Flera har frågat mig hur det går till.

Så här går det till:

Vårt parti i Sölvesborg är uppdelat i olika S-föreningar, som är geografiskt spridda, det finns sex geografiska S-föreningar (Falkvik, Sölvesborg, Ysane-Norje, Sandbäck, Mjällby, Hörvik-Krokås) dessutom finns det Byggfackens och IF Metalls S-förening. Dessutom finns SSU och S-kvinnor.

Alla dessa föreningar får nominera, det vill säga föreslå, kandidater till förtroendeuppdrag.

Dessutom kan var och en av medlemmarna göra enskila nomineringar.

När alla nomineringar kommit in så träffas valberedningen och gör en samlad bedömning och föreslår ett av de namnen som kommit in, givetvis med en motivering till detta.

Till sist samlas representantskapet, där finns utsedda ombud som har rösträtt, men samtliga medlemmar är välkomna!

Representantskapet (repskapet) lyssnar på valberedningens förslag och motivering och är sedan de som beslutar. Antingen väljer man enligt valberedningens förslag, eller så föreslås något av de namn som tidigare var nominerade. Man kan inte kasta in nya namn. Om något namn, förutom valberedningens, föreslås, så blir det sluten omröstning.

Så går det.

Och i lördags hade vi repskap, då valde vi bland annat ny ordförande till kommunfullmäktige; Viveka Olofsson.

Läs mer på vår hemsida!