söndag 14 november 2010

Brevet från Mona

Idag har det offentliggjorts att Mona ställer sin plats som partiordförande till förfogande. Samtidigt skickade hon ut ett brev till oss medlemmar. Jag hoppas innerligt att den omänskliga jakten på henne nu är över och att hon får värdiga och bra dagar framöver.

Här är brevet:

Hej,

I förra veckan krävde jag att alla som sitter i socialdemokraternas ledning, i partistyrelse och i verkställande utskott, skulle ställa sina platser till förfogande. Orsaken är enkel. Socialdemokraterna har rasat i förtroende under en tioårsperiod och förlorat två riksdagsval i rad. Med nöd och näppe klarade vi att behålla positionen som Sveriges största parti i valet 2010. Bara drygt 20 procent av dem som är i arbete i vårt land röstar på det socialdemokratiska arbetarepartiet.

Det går bara att dra en slutsats av detta: Socialdemokraterna har hamnat i otakt med sin tid och sina väljare. Väljarna avvisade vårt budskap och vår politik. Och när väljarna talar så måste vi lyssna noga. Därför tillsatte vi en Kriskommission för att göra en ordentlig långsiktig analys. Namnet valdes för att betona den krisinsikt som måste vara utgångspunkten för vårt förändringsarbete. Jag är övertygad om att med en verklig krisinsikt så är en framtidsorientering av socialdemokratin möjlig, och det har för mig varit en mycket sporrande tanke.

Vi vill vara ett brett och starkt parti som samlar de många människorna. Och det kan vi vara, med ett nytt ledarskap som trovärdigt kan bära ett pånyttfött och förändrat parti ut till människor i hela landet. Efter att jag som nyvald partiordförande drev fram politisk förnyelse på flera områden, inte minst inom skolpolitiken, så har jag känt att vi har kraften att förändra oss.

Nu behöver förändringsarbetet göras grundligt och omfatta den ekonomiska politiken, jobbpolitiken, välfärdsfrågorna och jämlikhetsvisionen. Ett nytt ledarskap måste ges starkt förtroende och ett rejält förändringsmandat.


För att underlätta detta har jag idag själv fattat beslutet att avgå. En ny partiordförande kommer att väljas på mellankongressen som kommer att hållas under vecka 12 nästa år. Jag tror och hoppas att partiet kommer att ge en ny ordförande det ordentliga förändringsmandat som krävs för att leda vårt parti i framtiden.

Mona Sahlin


Mona Sahlin