torsdag 28 oktober 2010

Medborgargarantier för bättre service!

Under hela den här mandatperioden har vi arbetat med att förbättra dialogen med invånarna i Sölvesborg. Vi vill att kontakterna med Sölvesborgs kommun ska uppfattas som positiva och serviceminded.

Eftersom det här är ett succesivt arbete så är jag inte säker på att medborgarna märker någon radikal skillnad från ett dygn till ett annat. Kanske inte ens från ett år till ett annat. Men min förhoppning är förstås att det ska märkas. Och vi har sett att betygen, när det gäller möjligheten till inflytande etc, har ökat markant i SCBs medborgarundersökning.

Nu går vi ett steg längre i detta förbättringsarbete. Vi jobbar med att införa medborgargarantier. Det finns inga beslut ännu och inga färdiga förslag.

Men hjälp oss gärna genom att berätta inom vilket område DU tycker det är viktigt med medborgargarantier.

Du kan lämna dina synpunkter här!

Sydöstran om detta i dag.