torsdag 28 oktober 2010

Dialogmöte om centrumutveckling

Jag brukar skriva om de intensiva tisdagarna. Även denna veckas tisdag blev en intensiv sådan.

Vi började morgonen med näringslivsutskott, därefter arbetsutskott, sedan företagsbesök som följdes av kommunstyrelsen och sist på kvällen dialogmöte om centrumutveckling.

Det finns en hel del som är värt att kommentera kring denna tisdag.

Exempelvis att Alliansen inte hade ett eget budgetförslag till vårt budgetmöte. Eller att Sverigedemokraternas budget hade ett dubbelt så högt resultat som vårt budgetförslag. Bland annat på bekostnad av äldreomsorgen där de hade en lägre summa än vad vi budgeterar för. Annars har vi ju hört, ganska mycket, hur de värnar om pensionärerna.

Att Sverigedemokraterna inte har full koll på vad verksamheterna i Sölvesborg behöver kan möjligen förklaras med att ingen Sverigedemokrat, inte en enda (de har ju ändå tolv namn på sin KF-lista) behagade dyka upp när vi hade tre dagars budgetberedning. Jo, de var inbjudna. SÅ mycket är de intresserade av verksamheterna i Sölvesborg.

Moderaterna hade tre motioner till detta möte. Två av dem biföll de inte själva, inte ens motionären som deltog i sammanträdet. Till den tredje motionen fick vi en lång diskussion, inte om innehållet, men ifall den skulle anses besvarad (ingen åtgärd) eller bifallen. Intressant.

Mest intressant på mötet, och kring det är jag fortfarande road, var väl ändå när Moderaten Nils-Gunnar Bergh hade ett eget yrkande. Ärendet var "Sammanträdesdagar 2011". Hans yrkande var att kommunstyrelsens sammaträde ska starta kl 17 istället som nu kl 15. Hans synpunkt respekterar jag, men det som roar mig är att Nils-Gunnar nyss har blivit avtackad från kommunfullmäktige eftersom han inte ska vara med nästa mandatperiod. Han uttryckte också att han inte ska sitta i kommunstyrelsen. Men han vill ändå ändra starttiden för våra sammanträden. Det blev votering. Ingen röstade med hans förslag. Inte ens hans Moderatkompisar.

På kvällen hade vi dialogmöte om centrumutveckling. Oj - där fanns det synpunkter! Både kritiska och positiva. Det var en intensiv och intressant kväll med mycket diskussion och en del spännande förslag.

Lokalpressen var troget på plats och har rapporterat från detta dialogmöte:

BLT

Och så här skrev Sydöstran inför mötet.