torsdag 9 september 2010

Ungdomar

Det är torsdag och ny spännande dag!

I går var det ungdomsdag för hela slanten. Vi hade valdebatter för Furlundsskolans elever och det var förstås intressant och lärorikt.

KD hade inte möjlighet att delta och SD uteblev utan att ens svara på inbjudan, så vi var tre rödgröna partier och tre allianspartier som debatterade.

Ungdomarna hade friska och bra frågor. En del var uppmuntrande och andra väldigt kritiska, och det tycker jag är bra.

I går fick jag dessutom veta att Moderaterna ska sänka åldern för när man ska få handla alkohol från 20 till 18. Men vid följdfrågor så fick ungdomarna, och vi andra veta, att det nog inte var Moderaternas utan debattörens personliga uppfattning.

Samma sak när det gällde frågan att avskaffa Systembolaget eller om det ska vara tillåtet med fildelning och en del annat.

Ganska frustrerande. Det kanske är tillåtet i en Moderat personvalskampanj, men jag tycker det är att lura väljarna.

Jag redovisar Socialdemokraternas uppfattning i de frågor jag får, och om jag har en personlig avvikande uppfattning så redovisar jag det också naturligtvis.

Vi fick också höra Allianspartierna säga emot att de har en lägre budget än vi rödgröna här i Sölvesborg till skolverksamhet.

Folkpartiet lovade att skolan i Sölvesborg skulle få mer resurser och sa efteråt att han hade glömt att de har tre miljoner kronor mindre än vår budget.

Moderaten sa något om att de ville avvakta och se var pengarna behövdes, att de hade lagt pengarna i en särskilt "pott" som skulle fördelas där den bäst behövs.

Visa mig den "potten"!

Jag sitter här med ert budgetförslag. De har säkert försökt förklara att de har ett högre budgeterat överskott än vi, och att de kan använda det vid behov?

Men hur går det då med de stora överskotten och tvåprocentsmålet?

Plötsligt har då Alliansen ett sämre överskott än vi rödgröna i sitt budgetförslag.

Det var i alla fall en mycket rolig dag och ungdomstemat fortsatte sedan också på kvällen. Då träffade jag kloka och frågvisa ungdomar i Hörviks bygdegård. Mycket trevligt, tack för inbjudan och initiativet!