torsdag 16 september 2010

Till dig som är småföretagare eller funderar på att starta eget

Är du småföretagare?
Eller funderar du på att starta eget?


Vi Socialdemokrater har idéerna och engagemanget för Sölvesborgs och Blekinges näringsliv.


Moderaten Annicka Engblom försökte i en insändare beskriva vår politik och hur farlig den är. Men vi föredrar att beskriva vår politik själv, eftersom det är vi som kan vår politik och det är vi som ska stå för den. Vårt råd till Annicka Engblom är att prata om sin egen politik så berättar vi om vår!

Det här vill vi Socialdemokrater:

1: Avskaffa sjudagarstvånget
Den första juli i år blev den kortaste karenstiden i sjukförsäkringen för egenföretagare sju dagar istället för en dag. Vi tror att detta slår negativt mot nyföretagandet. Därför kommer vi att ge egenföretagaren möjligheten att välja en dags karenstid i sjukförsäkringen. Därmed får egenföretagare möjlighet till mer av den trygghet som anställda har.


2: Sänk arbetsgivaravgiften
Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretag. Ett litet företag med 3-4 anställda får därmed en sänkt kostnad om cirka 50 000 kronor, vilket på kort sikt skapar förutsättningar för fler jobb i dessa företag.


3: Se över sjuklönekostnader
Regeringen har svikit småföretagen och schabblat bort trygghetsfrågorna. Vi menar att det är hög tid att se över de små företagens sjuklönekostnader. Vi vill göra småföretagen mindre sårbara så att de ska våga växa.


4: Nej till regeringens straffskatt på småföretagare
Den konservativa regeringen avser att göra a-kassan obligatorisk - samtidigt som man behåller de höga och diskriminerande avgifterna. Det är en straffskatt på låginkomsttagare och småföretagare. Vi säger nej till regeringens straffskatt på småföretagare.

5: Mer riskkapital
Nyföretagandet behöver stimuleras. Vi vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall med fem miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond. Vi vill också på andra sätt förbättra kapitalbildningen för små företag, bland annat genom att ett riskkapitalavdrag införs.


6. Entreprenörskap i hela Sverige
Vi vill ha en stark kommersiell service för en levande landsbygd. Vi föreslår ett särskilt stöd för att trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service i gles och landsbygd. Många hushåll och företag saknar tillgång till bredbandsuppkoppling – inte minst i gles- och landsbygd. Vi rödgröna partier vill motverka den digitala klyftan. Vi föreslår ett stöd om 50 miljoner för att stimulera lösningar som gör Internet tillgängligt för flera.

Här i Sölvesborg finns det stora möjligheter för små och stora företag att etablera sig, att växa och utvecklas. Vi har påbörjat ett arbete för ett ännu bättre företagsklimat genom en aktiv dialog med näringslivet, men vi har många idéer och konkreta förslag som vi vill genomföra för att stimulera näringslivet. Vi ska bland annat:


• Öka satsningarna på nya jobb med särskilt fokus på hjälp med att starta eget.


• Inrätta ett permanent samverkansråd mellan kommunen och näringslivet.


• Fortsätta göra företagsbesök varje vecka.


• Jobba för bättre kommunikationer – Pågatåg och fördubblad lokaltrafik.


• Utveckla gymnasieskolans samverkan med näringslivet genom ett entreprenörsråd.


• Förstärka marknadsföringen av Sölvesborg.


• Planera nya företagsområden bland annat i Sölve och Mjällby


Vi vet också att de flesta av egenföretagarna i Sölvesborgs kommun även är boende i kommunen, därför vill vi fortsätta göra det bättre för kommuninvånarna med en bra kvalitet i kommunens verksamheter med hög lärartäthet, mindre barngrupper och den bästa äldreomsorgen.