fredag 10 september 2010

Skateboardpark i Sölvesborg

En hel del ungdomar frågar mig om vi inte kan bygga en skateboardpark i Sölvesborg. Nu har frågan också nått mig via Facebook!

För en tid sedan fick jag ett brev av en ung kille i Sölvesborg i samma ärende.

Då satte processen i gång. I dag finns det faktiskt en skateboardpark i investeringsbudgeten.

Jag har också idéer om placering.

MEN...

jag tycker det är mycket bättre att ungdomarna själva får vara med och bestämma både placering och utformning av en skateboardpark.

Därför vill jag först att vi diskuterar detta med de som vet mest. Ungdomarna. Det kan vi göra i det ungdomsråd som vi rödgröna vill starta direkt efter valet.

Men då måste vi först vinna valet!