torsdag 16 september 2010

Moderaterna vill privatisera en del av Sandvikens strand

På senaste Kommunstyrelsesammanträdet skulle vi behandla ärenden om strandskyddsdispenser.

Tidigare var det staten som hanterade sådana frågor, nu har det bestämts att sådana beslut ska tas av varje kommun. Vi tyckte inte det var en bra idé att lämna över detta till kommunerna eftersom vi är rädda för att besluten kan bli godtyckliga och odemokratiska om de inte hanteras rätt.

Nu har vi ändå fått ta över detta ansvar och staten har skickat med ett omfattande regelverk som måste följas. Bland annat finns det sex olika kriterier, för att kunna bevilja strandskydd så måste minst ett vara uppfyllt.

Bland kommunstyrelsens ärenden fanns en ansökan om att ändra en kiosk till bostad på stranden i Sandviken.

Enligt lagstiftningen får vi absolut inte bevilja en sådan ansökan. Där finns mycket text skrivet om detta.

Bland annat så förhindrar det allmänhetens tillträde när man gör om en allmäntomt till en privatbostad eftersom man då har ett intresse att avgränsa sitt privata område.

Det finns en stor risk när man hanterar sådana här ärenden att vi förtroendevalda börjar agera godtyckligt; "-han kan väl få bygga där, det stör ju ändå ingen och dessutom känner jag honom väl"

Minns hur det gick för fd Landshövdingen på Gotland!

Nej. Vi måste ha ett tydligt regelverk som gör att man kan garantera likabehandling och att demokratin fungerar. Att det inte blir skillnad på "folk" och "folk".

Det finns ett sådant tydligt regelverk. Det håller vi oss till.

Därför blev jag mäkta förvånad och upprörd när Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna föreslog att en bit av stranden i Sandviken skulle privatiseras och göras till privatbostad.

När de fick följdfrågor om lagstiftningen och hur de kunde motivera det så fanns inga svar. Detta är ett praktexempel på hur folkvalda sitter och beslutar godtyckligt från fall till fall.

Jag är övertygad om att invånarna i Sölvesborg vill ha fortsatt tillträde till hela stranden i Sandviken och att de vill att våra beslut ska vara förenliga med lagstiftningen, demokratiska och inte godtyckliga.

Dagens Sydöstran