måndag 27 september 2010

Kvällens kommunfullmäktige

Hemma igen efter ett relativt odramatiskt KF.

Det var endast ett ärende som vållade diskussion. Intressant i detta var att det visade sig att det hade begåtts formella fel inför beslutet, varför vi inte kunde fatta beslut, för i så fall hade beslutet kunnat betraktas som ogiltigt.

Pinsamt. Ja.

Därför gick jag inledningsvis upp och yrkade återremiss för att vi skulle kunna göra om och göra rätt.

Alla som därefter yttrade sig biföll mitt återremissyrkande. Och ändå... ändå kunde det bli en lång och obegriplig diskussion. Om ett ärende som vi alltså var överens om att återremittera och diskutera vid ett annat kommunfullmäktige. Märkligt kan man tycka. Om diskussionen alltså.

Enligt säkra källor så leder MAIF över Djurgården med 2-0 och det känns i alla fall gott!