onsdag 25 augusti 2010

Vi nöjer oss inte med att vara nästbäst

Nu har vi sammanställt resultaten från årets medborgarundersökning som SCB gör på uppdrag av Sölvesborgs kommun.

Det är fjärde gången vi deltar, och vi har beslut på att vi ska delta varje år. Vi vill förstås mest mäta oss med oss själva och bli lite bättre för varje år. Men samtidigt ger det oss en bra fingervisning om hur nöjda våra medborgare är jämfört med medborgarna i de andra 218 kommuner (av totalt 290) som också har deltagit i undersökningen.

Årets resultat är överraskande positiva!

Det är totalt ungefär hundra frågor som 1000 personer i Sölvesborgs kommun har fått utskickade.

Detaljfrågorna sammanfattas under tre huvudkategorier:

1- Hur Sölvesborg upplevs som plats för att bo och leva på

2- Vad man tycker om de kommunala verksamheterna

3- Hur man upplever att man har möjlighet att påverka och ha inflytande

1: I den första delen hamnar vi långt över genomsnittskommunen på 32:a plats. Sölvesborg är alltså en utmärkt kommun att bo i, våra medborgare är väldigt nöjda. Men vi vill förstås bli ännu bättre och det kan vi!

2: I den andra delen som handlar om kommunens verksamheter är medborgarna ännu mer nöjda. Vi hamnar på SJUNDE plats i hela landet. Det är ett oerhört fint betyg för kommunens trettonhundra anställda som arbetar och sliter varje dag för att ge bra service till invånarna både i barnomsorg, äldreomsorg, skolor och alla andra kommunala verksamheter.

När det gäller äldreomsorgen så hamnar vi faktiskt på ANDRA plats i hela landet. Helt outstanding. Jag lovar att personalen ska uppmärksammas och belönas för detta goda arbete! Men, vi nöjer oss inte med att vara nästbäst, vi ska bli den bästa kommunen i hela Sverige för äldre att bo i!

3: Den tredje delen är extra positivt för mig. För den handlar till största delen om politiken och politikerna. Där har vi fått betydligt högre betyg än tidigare i faktiskt varje detaljfråga. Det handlar om tillgängligheten, öppenheten, möjligheten att påverka och förtroende. Det känns otroligt bra. Vi har verkligen jobbat aktivt för att visa att vi vill ha ökad delaktighet från invånarna, att vi vill lyssna och att det går att påverka. Av landets alla deltagande kommuner så hamnar Sölveborg på en SJUNDEPLATS, när det gäller invånanarnas möjlighet till inflytande. Härligt. Men nästa år ska vi vara bland de fem bästa!