tisdag 31 augusti 2010

Sölvesborg har Blekinges bästa ekonomi


Sölvesborg har Blekinges bästa ekonomi!
Här följer en väldigt viktig text, särskilt om du är skattebetalare i Sölvesborg. Jag rekommenderar dig att läsa den noga, även om den är krånglig. Så att du vet hur vi hanterar dina skattemedel i Sölvesborgs kommun.
Den 27 augusti publicerades en artikel i BLT med rubriken ”Sölvesborg har Blekinges sämsta ekonomi”.
Den grundande sig på en SCB-undersökning som visade kommunernas överskott. Eftersom de senaste årens överskott inte är detsamma som kommunens ekonomi vill jag gärna förklara hur ekonomin ser ut för Sölvesborgs kommun.
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital, dvs hur förmöget företaget/kommunen är.
Soliditeten används också för att bedöma kommunen/företagets kreditvärdighet, och man bör ha >25% soliditet för att banken ska godta nya långfristiga lån. En negativ soliditet innebär att verksamheten är konkursmässig. En kommun kan inte gå i konkurs, men ett företag som uppvisar negativ soliditet en längre tid kommer sannolikt begäras i konkurs av fordringsägarna. Det är alltså mycket allvarligt att ligga på fel sida av strecket, eftersom det visar att man har misskött sin ekonomi och har levt över sina tillgångar.
Här nedan visar jag hur Sölvesborg ligger till jämfört med våra närmaste grannar när det gäller soliditeten enligt balansräkningen. Genomsnittet för hela riket är 49%,Sölvesborg har 67% soliditet.
Sölvesborg är bäst i länet!
Karlskrona har sämst soliditet i länet

Hela riket i genomsnitt: 49%
Östra Göinge: 59%
Kristianstad: 72%
Bromölla: 57%
Sölvesborg: 67%
Olofström: 56%
Älmhult: 60%
Tingsryd: 55%
Karlshamn: 62%
Ronneby: 30%
Karlskrona: 22%
Kalmar: 56%
Växjö: 68%

Balansräkningen beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt, en ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Annorlunda uttryckt kan man säga att balansräkningen visar hur kapitalet har använts och hur det har skaffats fram. I princip kan kapital införskaffas på två sätt, dels med hjälp av egna medel genom att verksamheten har gett överskott, dels genom att låna pengar utifrån.
Lagstiftningen tillåter att landsting och kommuner inte redovisa sin pensionsskuld före 1998. Men eftersom pensionsskulden är en verklig skuld som ska återbetalas så bör man också redovisa soliditeten inklusive pensionsskulden.
Här nedan visar jag hur Sölvesborg ligger till jämfört med våra närmaste grannar när det gäller soliditeten inklusive pensionsskulden. Genomsnittet för hela riket är 1%,Sölvesborg har 22% soliditet.
Sölvesborg är fortfarande bäst i länet!
Karlskrona har lägst soliditet i länet
Hela riket i genomsnitt: 1%

Östra Göinge: 1%
Kristianstad: 33%
Bromölla: -1%

Sölvesborg: 22%
Olofström: -6%
Älmhult: 21%

Tingsryd: 4%
Karlshamn: 15%
Ronneby: -7%

Karlskrona: -8%
Kalmar: 4%
Växjö: 20%
Notera att Sölvesborg ligger högt och har därmed en stabil ekonomi. Sölvesborg är en välskött kommun och har så varit under väldigt lång tid. Därför blir det djupt orättvist att som i BLTs artikel beskriva att Sölvesborg har Blekinges sämsta ekonomi.
Kommunernas ekonomi är mer komplex än att titta på de senaste årens överskott.
Och nu förstår ni säkert varför vi väljer att amortera av på den gigantiska pensionsskulden istället för att låsa in stora överskott i den låsta kassakistan.
Och nu förstår ni säkert också varför vi har möjlighet i Sölvesborg att göra investeringar för framtiden!