måndag 2 augusti 2010

Nej, det ska inte förfalla i Mjällby!

Den 29 juli var det en insändare i BLT från en invånare som tycker att det förfaller i Mjällby och som vill att vi ska ta större ansvar för Mjällbys utveckling. Insändarskribenten tycker annars att Mjällby är ett bra samhälle att bo i och uppmanar fler att bosätta sig och driva företag där. Signaturen är "Mjällbybo som trivs, trots allt".

Här följer mitt svar som publicerades i lördagens BLT:

Till signaturen Mjällbybo som trivs, trots allt.

Hej Mjällbybo, vad bra att du trivs i Mjällby! Vi håller med dig om att det mesta som behövs finns i Mjällby. Du har också rätt i att det inte har varit lika mycket fokus på Mjällby som på centrum i Sölvesborg.

Vi vet däremot inte riktigt vad du menar med att "styrande har sett till att det faktiskt bara är i Mjällby som den kommande generationen kommer att ha råd att bo". Vi har inget politiskt inflytande över huspriserna runt om i kommunen. Det styrs helt och hållet av marknaden. Däremot kan vi styra de kommunala tomtpriserna och det försöker vi göra enligt vår ideologi att de kommunala villatomterna inte enbart ska vara för ett fåtal rika människor. Vi är också angelägna om att det ska finnas tillgång på hyreslägenheter, i Mjällby finns ett stort antal hyresrätter både marklägenheter och flervåningshus som ägs av vårt kommunala bostadsbolag Sölvesborgshem.

Vi vill inte att det ska förfalla i Mjällby, vi vill istället att tätorten ska utvecklas. Därför investerar vi nu stort i att bygga ut fjärrvärme till Mjällby - Detta sa Moderaterna nej till. Eftersom vi vill utveckla Mjällby vill vi också investera i nya fräscha lokaler även för förskolorna i Mjällby. Detta sa Moderaterna också nej till. Intill förskolan planerar vi för blandad villabebyggelse med ett grönområde. När vi ville förbereda mark för att upprätta en tomtkö och sälja tomter i Mjällby sa Moderaterna återigen nej.

Men om vi får förtroendet att fortsätta vara i majoritet så kommer vi att fullfölja dessa satsningar på Mjällby. Ta gärna en titt i vår nya översiktsplan! Där finns våra tankar och idéer om hur Mjällby kan fortsätta utvecklas, bland annat genom ett nytt företagsområde. Vill du fortsätta diskutera samhällsplanering och utveckling så ta gärna personlig kontakt med någon av oss!

Heléne Björklund, Kommunstyrelsens ordförande (S)

Per-Olov Larsen, Sölvesborgshems ordförande (S)