lördag 3 juli 2010

Informationsmöte i Järnvägsparken

Det har varit en hel del oroliga frågor kring denna klätterställning i Familjeparken.

Familjeparken

Därför bjuder Sölvesborgs kommun in till en informationsträff i parken måndagen den 5 juli kl 14.00

Där kan du prata med Kristina Höijer som är parkansvarig, Nils-Wåge Svensson som är kommunens besiktningsman och Tove Due från leverantören HAGS.

Information på kommunens hemsida!

Tyvärr kan jag inte själv delta eftersom jag då träffar företrädare för yrkesfiskarna och från Fiskeriverket.