torsdag 24 juni 2010

Snabb reaktion från Fiskeriverket

I går skickade jag ett brev till Fiskeriverket i Blekinge, samma brev skickades som debattartikel till tidningarna i närområdet.

Redan i går kväll, ett par timmar efter att mitt mail skickats, fick jag svar från Axel Wenblad -generaldirektören för Fiskeriverket som vill träffa mig för att diskutera situationen för fisket i Sölvesborg.

Bra!

Här följer mitt brev:

Fiskeriverket missbrukar sin behörighet


Som företrädare för en kommun där yrkesfisket har haft en betydelsefull roll under många generationer vill vi här framföra vår starka oro över yrkesfiskarnas framtid i södra Östersjön.

I Sölvesborg finns fortfarande ett antal fiskeföretag med licenser och det landas tonvis av fisk i våra fiskehamnar årligen. Beredningsindustrin i våra fiskelägen omsätter över 400 miljoner kronor. De är en viktig förutsättning för att vi ska ha ett livskraftigt kustsamhälle som kan leva året runt.

I våra möten med aktiva yrkesfiskare och andra representanter för näringen hör vi tyvärr det ena exemplet efter det andra där seriösa yrkesmän betraktas som bovar och möts med misstänksamhet överallt.

Fiskeriverket har möjlighet att avgiftsbelägga svenska yrkesfiskare med 2’000-25’000 kronor. Men om det finns särskilda skäl behöver ingen avgift tas ut.

Vi hör regelbundet berättelser om hur Fiskeriverket bestraffar och avgiftsbelägger även i de fall då särskilda skäl borde gälla. Några exempel:

• En fiskare som glömt att skriva in ett fåtal flundror i loggboken, som följt med som bifångst i torskfiske, har avgiftsbelagts med 12’000 kronor.
• En fiskare som glömt, alternativt att posten slarvat bort, ett loggboksblad i tid, eller gjort så men där posten slarvat bort försändelsen får böta 2’000 kr.
• En fiskare som angjorde hamn 12 minuter före utsatt landningstid, som en konsekvens av exceptionellt dåligt väder, fick betala en avgift om 12’000, trots att kontrollanten ändå stod vid kajkanten när han kom in.
• En annan fiskare som skulle landa, men till följd av omstuvning i lastutrymmet ombord, satte en pall på kajkanten fick betala en avgift om 20’000 kr

Förseelser ska naturligtvis beivras, för denna yrkesgrupp som för alla andra. Men man måste kunna ta hänsyn till exempelvis väderförhållanden eller annat som kan påverka tiden det tar att komma fram.

Förutsättningarna för regelförenkling kan knappast vara bättre än på yrkesfiskets område. En regelförenklingskommission borde omedelbart tillsättas. Enkla, tydliga och begripliga regler är inte för mycket begärt på yrkesfiskets område.

Vi anser att Fiskeriverket motarbetar utvecklingen av en viktig näringsverksamhet för Sölvesborgs kommun och det gör oss mycket bekymrade.

Heléne Björklund, Kommunstyrelsens ordförande och Ivar Skogseid, Näringslivschef i Sölvesborgs kommun