torsdag 24 juni 2010

Några av våra gemensamma vallöften

Vi som är gruppledare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Sölvesborg undertecknade i går en överenskommelse om samarbete och om en gemensam valplattform.

Inför valet den 19 september 2010 gör Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Sölvesborg följande överenskommelse:

Vi ber om väljarnas förtroende att gemensamt få fortsätta utveckla och ta ansvar för Sölvesborgs kommun under nästa mandatperiod. Vi har ett stort engagemang för att utveckla Sölvesborg och vi gör det nu med fyra års erfarenheter av ett dynamiskt samarbete. Vi har många idéer kvar att förverkliga och vill därför gärna fortsätta vårt samarbete även under nästa mandatperiod.

Partierna går till val som tre självständiga partier med egna kommunalpolitiska handlingsprogram.

Gemensamt går vi till val på att:

 Vi ska lägga fram en gemensam budget under hela mandatperioden.

 Vi ska prioritera stora insatser för att minska arbetslösheten, framförallt hos ungdomar.

 Vi ska inrätta ett ungdomsråd för att bättre ta tillvara ungdomars engagemang och för att ge ungdomar inflytande över politiken i Sölvesborg.

 Vi ska erbjuda ännu bättre mat i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Maten ska vara tillagad av fina råvaror med ökad andel ekologiska och lokalt producerade råvaror. Vår ambition är att maten i så stor omfattning som är möjligt ska tillagas på den plats där den ska serveras.

 Vi ska investera i nya, fräscha och funktionella lokaler för barnomsorgen och äldreomsorgen.

 Vi ska fördubbla utbudet av kollektivtrafik i kommunen.

 Vi ska skapa fler gång- och cykelvägar i kommunen för miljöns och säkerhetens skull.

 Vi ska erbjuda heltid som rättighet och deltid som möjlighet för kommunens personal.

 Vi ska bedriva en offensiv, uthållig samhällsplanering med många nya bostadsområden. Det ska finnas tillgång till bra boende i hela vår kommun, vid havet eller skogen, på landet eller i centrum.