tisdag 15 juni 2010

Jag fick ett brev - hör av dig till Kalle!

Klara besked kring sjukvården i västra Blekinge

Hej!
Sjukvårdsfrågorna är av tradition ett av de områden där Socialdemokraterna har starkast stöd bland medborgarna. De flesta håller med om att sjukvården ska drivas och finansieras gemensamt och att vård ska ges efter behov och att det inte ska vara möjligt för någon att köpa sig före i kön.

Som aktiv socialdemokrat i Blekinge är du viktig för att samtala med alla du möter om vad striden kring sjukvårdspolitiken handlar om. Ska sjukvården vara gemensam eller drivas av multinationella storbolag? När Moderaterna nu vill privatisera sjukhuset i Karlshamn intar vi socialdemokrater ståndpunkten att det är självklart att våra gemensamma resurser ska användas till sjukvård och inte till aktieutdelningar i riskkapitalbolag.

Socialdemokraterna har tillsammans med våra rödgröna samarbetspartier kommit överens om en gemensam och tydlig politik för sjukhuset i Karlshamn:

• Akuten i Karlshamn ska vara öppen dygnet runt året om. På sikt har vi ambitionen att stärka det akuta omhändertagandet genom att bemanna akuten med särskilda akutläkare.

• Det ska finnas en tydlig uppdelning i arbetsuppgifterna mellan Karlshamn och Karlskrona. Vi kan misstänka att verksamhet sakta förflyttats från Karlshamn till Karlskrona och vill därför ta initiativ för att detta inte ska fortsätta ske. Vi har därför tillsatt en utredning under ledning landstingsrådet Marie Sällström som ska förtydliga uppdelningen.

• Det ska finnas ambulanser stationerade dygnet om i samtliga av Blekinges kommuner.

• Vi accepterar aldrig Moderaternas krav om att privatisera verksamheten på sjukhuset i Karlshamn. Blekinges skattepengar ska inte gå till ägarna av multinationella vårdbolag.

Vi har en stark politik för sjukvården. Det är allas vårt ansvar att ta varje chans till ett samtal med de vi möter om var skiljelinjen mellan oss och Moderaterna går.

Har du fler frågor om sjukvårdspolitiken är du välkommen att ta kontakt med mig. Du kan också följa min blogg på kallesandstrom.blogspot.com där jag mest kommenterar aktuella frågor kring sjukvårdspolitiken i Blekinge.

Tack för din insats

Kalle Sandström

Mejl: kalle.sandstrom@ltblekinge.se
Mobil: 0734-471011
Blogg: kalle.sandstrom.blogspot.com
Läs mer på: www.socialdemokraterna.se/blekinge