onsdag 2 juni 2010

Hungrig!

Det bästa med att vara förtroendevald i en liten kommun är det som en del lyfter fram som det sämsta. Att man "aldrig får vara ifred". Det tycker jag är positivt.

Som kommunalråd i en liten kommun är man alltid igenkänd och man får stå till svars för "det mesta" men man får också möjlighet att diskutera "det mesta".

När jag exempelvis snabbt springer över till Konsum för att uträtta ett snabbt ärende så hamnar jag i tre olika samtal, om barnomsorg -belysning -cykelvägar... Det är det roligaste av allt jag gör - samtalen.

Nu går jag på tidig lunch.

Vi ses kanske på en uteservering.

Då kan vi prata om du vill.