torsdag 17 juni 2010

Extra kommunstyrelsesammanträde

På tisdag ska vi besluta i ett stort ärende. Större än vad de flesta av oss är med om och fattar under en hel politisk karriär (den behöver förvisso inte alltid vara så lång). Vi ska anta anbud om att bygga en bro!

Det är stort.

Sådana ärenden har Arbetsutskottet på delegation. Och upphandlingar är omgärdade av en hel del juridik och sekretess och förhållningsregler.

Men det är ett stort ärende och vi är enbart sju ledamöter i arbetsutskottet, bron ska förhoppningsvis glädja (och kanske irritera) väldigt många människor under väldigt lång tid.

Därför har jag i dag kallat in kommunstyrelsen för att besluta i denna fråga. Det blir i alla fall några fler som får vara med och anta anbud.

KS-ledamöter! Förbered er på att rycka in och tjänstgöra på tisdag kl 10.30.